Träningsfilosofi

Fundering

Har du varit med om att du följt ett träningsprogram utan att  uppnå tillfredsställande resultat? Körde någon av dina träningskompisar programmet och fick bra resultat? Har du någon gång slutat följa ett träningsprogram eftersom det inte motiverade dig?

Du kanske till och med tyckte att du misslyckats. Eller när du inte såg några resultat antog att det var ditt ”dåliga anlag” som var orsaken. Eller du kanske tyckte att träningsprogrammet kändes otillräckligt, även om andra verkade tycka om det?

Det är vanligare än man kan tro, problemet behöver inte vara träningsprogrammet, din träningsmoral eller dina genetiska arvsanlag. Orsaken kan vara att träningsprogrammet inte passade din neurologiska profil.

Din neurologiska profil bestäms av hur fördelningen av dina signalsubstanser ser ut, vilka styr mer än du förmodligen tänkt på.

Nervsystemet ansvarar för rekryteringen av muskelfibrer och bestämmer antalet fibrer du kan stimulera till att växa. Vilket påverkar både styrkan och koordinationen vid din träning.

Nyckeln till framgång

Nyckeln till träningsframgång är att träna och äta optimalt. För att lyckas med det är det viktigt att du har ett träningsupplägg som är anpassat till din profil.

Genom ett frågeformulär får vi svar på hur din profil ser ut, vilka signalsubstanser som har låga respektive höga nivåer. Ditt beteende påverkas av dessa nivåer, oavsett om du inser det eller inte.

Därför lägger jag stor vikt på att göra en noggrann bedömning, för att kunna skapa ett optimalt upplägg med övningar anpassande till dig

Genomgång

För att kunna skapa de rätta förutsättningarna för ett bra resultat så krävs ett noggran bedömning av dig som klient. Detta för få rätt information att utgå i från vid upplägg av kost och träningsprogram.

En viktig del i detta är att skapa en bra förståelse för balansen hos dina signalsubstanser, samt vissa kroppsproportioner.

Med den informationen finns en bra möjlighet att skapa de rätta tränings- och kostuppläggen och på så sätt tillgodose både de neurologiska, hormonella och fysiologiska förutsättningarna.

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER