Privacy Policy

 1. Registerupprätthållare

Företagsnamn: Optimal Hälsa
FO-nummer: 3019286-7
Adress: Vårdöbyvägen 27, 22 550 Vårdö, Åland

 

 1. Kontaktperson för registerärenden
  Krister Kurzeja
  Tfn: +358 (0)457 345 87 84

             e-post: info@kristerkurzeja.com

 1. Registrets namn
  Optimal Hälsa FO-3019286-7

 

 1. Syftet med personuppgifter
  Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt. Huvudsyftet med personuppgifterna är att kunna erbjuda tjänster, uppfylla avtal, marknadsföring, uppföljning av hur tjänsterna används och för att kunna uppfylla lagstadgade krav.
 2. Registrets informationsinnehåll
  I registret kan behandlas följande information:
 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter
 • Språk
 1. Regelbunda informationskällor
  Vi samlar i huvudsak in personuppgifter från kunder själva i samband med att de använder våra tjänster och webbplats, till exempel genom att de fyller i elektroniska blanketter eller beställer vårt nyhetsbrev.
 2.  Skydd av registret
  Informationen i registret är skyddad med allmänt accepterade tekniska verktyg. Endast den enskilda registerupprätthållaren, och dess personal, som på dennes uppdrag fått tillstånd har tillgång till uppgifterna i registret.
 3. Kontrollerings-, förbud- och ändringsrätt
  Kontrollering av uppgifterna och uppdatering sker genom att ta kontakt med vår kundtjänst info@kristerkurzeja.com