Återbetalnings- och returpolicy

ALLMÄNT

Dina personliga uppgifter sparas i Optimal Hälsas  kundregister. Noggrannare information om behandlingen och användningen av kunduppgifter hittar du här: https://kristerkurzeja.com/privacy-policy/

Före betalningen ska du godkänna nätbutikens beställnings- och leveransvillkor. Genom att efter detta trycka på Slutför köp-knappen registreras beställningen och det går inte längre att ändra på beställningen. Vänligen kontakta Optimal Hälsas kundtjänst om du vill annullera eller ändra din beställning.

Vi skickar dig ett kvitto per e-post där du kan granska beställningens uppgifter. Spara kvittot för eventuella kommande behov.


BETALSÄTT

I KristerKurzejas nätbutik kan du betala via Klarna,  SWISH, MobilePay eller Banköverföring.


BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE BESTÄLLNINGAR

Kunder som shoppar på https://kristerkurzeja.com/store/ måste ha en ålder på minst 15 år.

 

LEVERANSSÄTT OCH -AVGIFTER

Beställd tjänstepaket levereras till den e-postadress du valt. Vi kontaktar dig inom 24 timmar för mera information kring upplägget.


RETUR och återbetalning

För oss på Optimal Hälsa är det viktigt att du är nöjd med din beställning. Därför kan du innan köp ta kontakt med oss för att be om mer information. När väl köp är genomfört finns ingen returneringsrätt.


ÖVRIGA VILLKOR

För dessa användarvillkor och eventuella tvister mellan kunden och Optimal Hälsa gällande villkoren anpassas Finlands lag.FORCE MAJEURE

Optimal Hälsa ansvarar inte för dröjsmål och skador som beror på hinder som står utanför företagets påverkningsmöjligheter, som det rimligen inte har kunnat förutse och vars följder det inte kan undvika. Oöverstigliga hinder anses vara bl.a. arbetsstridsåtgärder, personalens insjuknande, import- och exportförbud, störningar i transportkedjan eller strömavbrott. Om det oöverstigliga hindret fortgår i mer än en månad har både produktens försäljare och kunden rätt att häva köpet utan skadeersättnings- eller dröjsmålsföljder.